top of page

FOR DECI dissenya, fabrica i subministra transportadors de cadena de plàstic per a l'automatització de la producció en les indústries d'AUTOMOCIÓ i ELECTRÒNICA

Donem solució claus en mà als problemes de: transport, acumulació, elevació i distribució dels productes durant la fabricació.

Projectes claus en mà

  • Disseny de la solució

  • Enginyeria

  • Subministre de components

  • Muntatge

  • Automatització elèctrica i pneumàtica

  • Diseny i muntatge d'armaris de maniobra

  • Documentació

  • Formació del personal

bottom of page