top of page
  • - SMP (Servei de Manteniment Preventiu) d'instal·lacions industrials, logístiques o comunitats.

  • - Muntatges

  • - Automatitzacions

  • - Serralleria

  • - Operaris especialitzats de recolzament per a feines de muntatge, manteniment o soldadura

bottom of page